Wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego- kwestionowany przepis kodeksu wykroczeń jest zgodny z konstytucją!!

Wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego- kwestionowany przepis kodeksu wykroczeń jest zgodny z konstytucją!!

KAMERY-NADZORU-DROGOWEGO

Wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego- kwestionowany przepis kodeksu wykroczeń jest zgodny z konstytucją!!

„…Z danych GUS oraz Komendy Głównej Policji wynika, że w porównaniu do 2003 r., w roku 2012, mimo 60% wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów, liczba wypadków drogowych, była niższa o 27%, liczba ludzi rannych spadła o 2,23 razy, a liczba ludzi zabitych zmniejszyła się o 2,63 razy.

Bez wątpienia do poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych w naszym państwie przyczynił się rozwój sieci dróg ekspresowych […]. Nie bez znaczenia było jednak również zainstalowanie sieci fotoradarów przy drogach oraz wprowadzenie do k.w. art. 96 § 3. Taka zmiana jest realizacją konstytucyjnego obowiązku organów państwa zapewnienia każdemu prawnej ochrony życia i ochrony zdrowia (art. 38 oraz art. 68 ust. 1 konstytucji)….”

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6756-wskazanie-sprawcy-wykroczenia-drogowego/s/p-2713/