Nowe zadania na S61

S61

Z początkiem tego roku, firma Duors rozpoczyna budowę kolejnych Systemów Zarządzania Ruchem. Tym razem przenosimy się do województwa podlaskiego na nowo budowaną drogę ekspresową S61. W ramach tej inwestycji, wybudujemy systemy na trzech odcinkach, tj.:

- odcinek 5, Kolno - Stawiski;

- odcinek 6, Stawiski - Szczuczyn;

- odcinek 13, Suwałki -Budzisko.

W skład tych systemów wejdzie ponad 20 znaków zmiennej treści VMS, kilkadziesiąt kamer CCTV i AID, drogowe stacje meteorologiczne oraz CB, znaki z informacją parkingową, systemy identyfikujące rodzaj pojazdów, stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów wspomagana przez dedykowane znaki zmiennej treści, mobilne stacje meteorologiczne oraz kamery instalowane w pojazdach, czujniki poziomu stanu wody w zbiornikach retencyjnych, znaki pryzmowe oraz ponad 100 wszelkiego rodzaju szaf teletechnicznych.

Zakończenie robót na odcinkach 5 i 6 planowane jest na koniec maja 2021, a odcinek 13 na połowę roku 2022.

Z początkiem tego roku, firma Duors rozpoczyna budowę kolejnych Systemów Zarządzania Ruchem. Tym razem przenosimy się do województwa podlaskiego na nowo budowaną drogę ekspresową S61. W ramach tej inwestycji, wybudujemy systemy na trzech odcinkach, tj.:

- odcinek 5, Kolno – Stawiski;

- odcinek 6, Stawiski – Szczuczyn;

- odcinek 13, Suwałki -Budzisko.

W skład tych systemów wejdzie ponad 20 znaków zmiennej treści VMS, kilkadziesiąt kamer CCTV i AID, drogowe stacje meteorologiczne oraz CB, znaki z informacją parkingową, systemy identyfikujące rodzaj pojazdów, stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów wspomagana przez dedykowane znaki zmiennej treści, mobilne stacje meteorologiczne oraz kamery instalowane w pojazdach, czujniki poziomu stanu wody w zbiornikach retencyjnych, znaki pryzmowe oraz ponad 100 wszelkiego rodzaju szaf teletechnicznych.

Zakończenie robót na odcinkach 5 i 6 planowane jest na koniec maja 2021, a odcinek 13 na połowę roku 2022.

http://duors.pl/wp-content/uploads/2021/02/droga-S61.png