Oferta

Nasza firma zajmuje się również instalacją systemów WIM służących do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Oparte one są na sensorach piezoelektryczno-ceramicznych i Spełniają standardy zawarte w specyfikacji COST 323 z dokładnością pomiarową B +(7).

Główne funkcje urządzenia :

– pomiar wagi pojazdu poruszającego się z prędkością powyżej 20 km/h

– określanie ilości osi pojazdu

– pomiar nacisku na poszczególne osie

– klasyfikacje pojazdów zgodnie z COST 323

– pomiar wysokości pojazdu

– łatwość implementacji rozwiązań innych firm np.: kamer, sensorów

 

Systemy zaopatrzone są, w zależności od ilości pasów objętych kontrolą, kamerą cyfrową z systemem ANPR, analizującą dwa pasy ruchu jednocześnie. Dzięki temu rozwiązaniu, koszty związane z instalacją takiego systemu, są jeszcze niższe. Kamery współpracują z ledowymi promiennikami IR, dzięki czemu rejestracja pojazdów odbywa się cała dobę.

1. Urządzenie ITS RLC służy do kontroli i rejestracji niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym w tym też niestosowania się kierujących pojazdami do znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej.

Urządzenie to realizuje następujące funkcje:

a/ rejestracja pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie, podczas gdy na sygnalizatorze pali się czerwone światło,

b/ analiza tablic rejestracyjnych wszystkich pojazdów tzw. ANPR,

c/ rejestracja pojazdów poszukiwanych tzw. czarna lista,

d/ rejestracja pojazdów wykonujących nieprawidłowe manewry (zawracanie w miejscach niedozwolonych, jazda pod prąd itp.)

Zdjęcie nr 1

image001

Zdjęcie nr 2

image003

Urządzenie działa w oparciu o detekcję pojazdów za pomocą pętli indukcyjnych lub za pomocą wideo detekcji.

Rejestracja pojazdów wykonywana jest za pomocą cyfrowych kamer o wysokiej rozdzielczości zamocowanych na wysięgnikach lub bramownicach wykonujących zdjęcia pojazdom od przodu (przykład wysięgnika z kamerami wykonującymi zdjęcia od przodu – zdjęcie Nr 1) oraz od tyłu ( przykład wysięgnika z kamerą wykonującą zdjęcia od tyłu – zdjęcie Nr 2), tak by w przypadku dokumentowania przekroczenia przez pojazd skrzyżowania przy czerwonym świetle, widoczny był również sygnalizator (zdjęcie od tyłu).

2. Urządzenie ITS RLL służące do wykonywania pomiarów, kontroli i rejestracji prędkości pojazdów.

Urządzenie to wykonuje pomiary prędkości chwilowej pojazdów wykorzystując do detekcji pojazdów pętle indukcyjne.

Rejestracja pojazdów odbywa się poprzez kamery cyfrowe o wysokiej rozdzielczości, wspomagane lampami LED emitującymi promieniowanie podczerwone.

Obrazy zarejestrowane przez kamery przesyłane są za pomocą technik bezprzewodowych, albo za pomocą światłowodów.

Kamery zastosowane w tym urządzeniu realizują również funkcje ANPR oraz klasyfikację pojazdów. Poniżej na zdjęciu nr 3 i nr 4 pokazujemy przykłady urządzeń zamontowanych na wysięgniku i na bramownicy.

Zdjęcie nr 3

image005

Zdjęcie nr 4

image01

Urządzenie ITS RLL posiada decyzję dopuszczenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar w Warszawie, pozwalającą na uzyskanie dla każdego urządzenia, jakie zostanie zainstalowane przez naszą firmę świadectwa legalizacji.

Kopia 1 strony decyzji poniżej.

image010

Rozwijamy współpracę z samorządami stosującymi automatyczne urządzenia do pomiaru i rejestracji niektórych wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami, wykorzystując specjalistyczne oprogramowania komputerowe, tworzymy biura lokalne, gdzie zatrudniając pracowników wspomagających pracę strażników miejskich i gminnych, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji pomocniczej dla dokumentacji mandatowej.

Nasi pracownicy zajmują się pomocą techniczną w obsłudze systemów komputerowych współpracujących z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi służącymi do rejestracji prędkości pojazdów i kontroli stosowania się kierowców do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Poza tym wykonują wszelkie prace biurowe i pomocnicze podczas tworzenia dokumentacji mandatowej przez funkcjonariuszy straży oraz wszelkie prace serwisowe urządzeń rejestrujących.

Przykładowa instalacja wykonana w ramach inżynierii finansowej

Przykładowa instalacja wykonana w ramach inżynierii finansowej

Zakres oferowanych usług.

1. Nasza firma instaluje urządzenia kontrolno-pomiarowe które oprócz prędkości mogą jednocześnie rejestrować wykroczenia na wybranych skrzyżowaniach regulowanych światłami, kontroli przekroczenia skrzyżowań, podczas gdy na sygnalizatorze pali się czerwone światło.

2. Na własny koszt organizujemy biura terenowe zlokalizowane w siedzibie lub w pobliżu straży miejskiej lub gminnej, gdzie tworzymy stanowiska komputerowe, szkolimy i zatrudniamy przy nich pracowników wywodzących się spośród mieszkańców danej gminy.

3. Pracownicy zatrudnieni w biurach terenowych wykonują wszystkie czynności biurowe, związane z tworzeniem kompletnych dokumentacji pomocniczych dla dokumentacji mandatowej, oczywiście z wyłączeniem tych czynności, które są prawnie zastrzeżone do kompetencji pracowników straży.

duors biuro

4. Wdrażając oferowane przez nas rozwiązania, gminy podejmując współpracę z naszą firmą, nie inwestując na początku żadnych własnych środków finansowych, mogą osiągnąć zauważalne efekty poprawy bezpieczeństwa na drogach znajdujących się na jej terenie.

5. Rozliczeniu z firmą podlegają dokumentacje, które są sporządzane przez pracowników biura i doprowadzają do skutecznego wyegzekwowania kar grzywien od sprawców wykroczeń.

6. Dzięki zorganizowaniu przez firmę biura i zatrudnieniu w nim pracowników wspomagających pracę strażników gminnych, strażnicy mogą więcej czasu poświęcać na wykonywanie innych statutowych działań z zakresu zapewnienia ładu i porządku w gminie.

7. Podczas realizacji naszych umów współpracujemy z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, zapewniającą kompleksową obsługę straży miejskiej lub gminnej gwarantującą profesjonalną pomoc prawną we wszystkich zagadnieniach prawnych związanych z pracą strażników w ramach oferowanych przez nas systemów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

20141220_094019
20150309_132227

Systemy WIM mogą być instalowane wraz z innymi systemami firmy DUORS, np.: systemami mierzącymi prędkość pojazdów ITS RLL, dzięki czemu zyskują dodatkową funkcjonalność. Takie połączone zestawy znajdują się w Częstochowie.

20150601_103346