Oferta

Nasza firma zajmuje się również instalacją systemów WIM służących do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Oparte one są na sensorach piezoelektryczno-ceramicznych i  kwarcowych. Spełniają one standardy zawarte w opracowaniu COST 323 z dokładnością pomiarową B +(7).

Główne funkcje urządzenia :

– pomiar wagi pojazdu poruszającego się z prędkością powyżej 20 km/h

– określanie ilości osi pojazdu

– pomiar nacisku na poszczególne osie

– klasyfikacje pojazdów zgodnie z COST 323

– pomiar wysokości pojazdu

– łatwość implementacji rozwiązań innych firm np.: kamer, sensorów

 

Systemy zaopatrzone są, w zależności od ilości pasów objętych kontrolą, kamerą cyfrową z systemem ANPR, analizującą dwa pasy ruchu jednocześnie. Dzięki temu rozwiązaniu, koszty związane z instalacją takiego systemu, są jeszcze niższe. Kamery współpracują z ledowymi promiennikami IR, dzięki czemu rejestracja pojazdów odbywa się cała dobę.

Obecnie firma DuoRS wybudowała i utrzymuje ok 20 systemów preselekcji wagowej w całej Polsce.

1. Urządzenie ITS RLC służy do kontroli i rejestracji niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym w tym też niestosowania się kierujących pojazdami do znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej.

Urządzenie to realizuje następujące funkcje:

a/ rejestracja pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie, podczas gdy na sygnalizatorze pali się czerwone światło,

b/ analiza tablic rejestracyjnych wszystkich pojazdów tzw. ANPR,

c/ rejestracja pojazdów poszukiwanych tzw. czarna lista,

d/ rejestracja pojazdów wykonujących nieprawidłowe manewry (zawracanie w miejscach niedozwolonych, jazda pod prąd itp.)

Zdjęcie nr 1

image001

Zdjęcie nr 2

image003

Urządzenie działa w oparciu o detekcję pojazdów za pomocą pętli indukcyjnych lub za pomocą wideo detekcji.

Rejestracja pojazdów wykonywana jest za pomocą cyfrowych kamer o wysokiej rozdzielczości zamocowanych na wysięgnikach lub bramownicach wykonujących zdjęcia pojazdom od przodu (przykład wysięgnika z kamerami wykonującymi zdjęcia od przodu – zdjęcie Nr 1) oraz od tyłu ( przykład wysięgnika z kamerą wykonującą zdjęcia od tyłu – zdjęcie Nr 2), tak by w przypadku dokumentowania przekroczenia przez pojazd skrzyżowania przy czerwonym świetle, widoczny był również sygnalizator (zdjęcie od tyłu).

2. Urządzenie ITS RLL służące do wykonywania pomiarów, kontroli i rejestracji prędkości pojazdów.

Urządzenie to wykonuje pomiary prędkości chwilowej pojazdów wykorzystując do detekcji pojazdów pętle indukcyjne.

Rejestracja pojazdów odbywa się poprzez kamery cyfrowe o wysokiej rozdzielczości, wspomagane lampami LED emitującymi promieniowanie podczerwone.

Obrazy zarejestrowane przez kamery przesyłane są za pomocą technik bezprzewodowych, albo za pomocą światłowodów.

Kamery zastosowane w tym urządzeniu realizują również funkcje ANPR oraz klasyfikację pojazdów. Poniżej na zdjęciu nr 3 i nr 4 pokazujemy przykłady urządzeń zamontowanych na wysięgniku i na bramownicy.

Zdjęcie nr 3

image005

Zdjęcie nr 4

image01

Urządzenie ITS RLL posiada decyzję dopuszczenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar w Warszawie, pozwalającą na uzyskanie dla każdego urządzenia, jakie zostanie zainstalowane przez naszą firmę świadectwa legalizacji.

Kopia 1 strony decyzji poniżej.

image010

Od kilku lat firma Duors aktywnie działa na rynku rozwijających się Systemów Inteligentnego Zarządzania Ruchem (ITS), które są wdrażana na nowobudowanych odcinkach dróg ekspresowych i autostradach w Polsce. Dzięki współpracy osób projektujących i budujących systemy ITS w miastach w Polsce, firma Duors stworzyła zespół jednych z najlepszych specjalistów w Polsce zajmujących się tworzeniem i projektowaniem nowych systemów.

Nasz firma również tworzy koncepcje Systemów Zarządzania Ruchem zgodnie z najnowszymi wymaganiami stawianymi przez Zarządców dróg, m.in. na podstawie najnowszych instrukcji. Przykładem jest tutaj Instrukcja stosowania modułów wdrożeniowych wydawana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zakres oferowanych usług.

1. Projektowania koncepcji Systemów Zarządzania Ruchem.

2. Optymalizacja istniejących koncepcji oraz dostosowywanie ich do obowiązujących przepisów, instrukcji oraz wymagań Zamawiających.

3. W imieniu Zleceniodawcy nasi pracownicy czynnie uczestniczą w całym procesie od projektu po pełną akceptację koncepcji przez Zamawiającego.

Kobylanka_1

4. Budowa Systemów Zarządzania Ruchem na podstawie swoich lub innych koncepcji.

5. Występowanie w imieniu Wykonawcy w pełnym procesie akceptacyjnym dot. użytych urządzeń.

6. Wykonywanie projektów, schematów, map na potrzeby SZR.

20141220_094019
20150309_132227
dav
20170201_111943