Priest

Tristar – to innowacyjny projekt zintegrowanych systemów inteligentnego zarządzania i sterowania  ruchem drogowym w Trójmieście, który z założenia ma ułatwić i skracić czas przejazdu na terenie aglomeracji. Twórcami myśli przewodniej Tristara są naukowcy z Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz i dr inż. Jacek Oskarbski. W 2013 roku rozpoczęto budowę projektu, którego głównym wykonawcą została firma QUMAK. Podwykonawcą firmy QUMAK odpowiedzialnym za infrastrukturę związaną z rejestracją wykroczeń została firma SAFE Co Ltd. sp. z o.o., której szeregi skromnie zasililiśmy również my. W pierwszych etapach Tristar wdrożony został na głównej trasie i najważniejszych skrzyżowaniach, od południa Gdańska, przez Sopot, do północy Gdyni.

W ramach projektu na 58 skrzyżowaniach Trójmiasta położono setki metrów pętli indukcyjnych, postawiono kilkadziesiąt słupów i bramownic, na których powieszono kilkadziesiąt kamer i świateł podczerwieni. W ramach projektu zainstalowano wielofunkcyjne urządzenie rejestrujące, działające w oparciu o pętle indukcyjne wbudowane w nawierzchnię drogi oraz wielofunkcyjne kamery. Urządzenia te poza generalnymi założeniami funkcjonalności Tristara dotyczącymi rejestracji pojazdów niestosujących się do ograniczeń dotyczących dozwolonej prędkości oraz niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej, będą także posiadały możliwość rozbudowy o inne ciekawe funkcje takie jak:

  • detekcja przejazdu wszystkich pojazdów przejeżdżających w obie strony w celach statystycznych,
  • tworzenie statystyk pojazdów w oparciu o system ANPR (automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych),
  • analiza tzw. czarnej listy pojazdów,
  • rejestracja innych niebezpiecznych zachowań przy użyciu video-detekcji (zawracanie
    w niedozwolonym miejscu, przekraczanie linii podwójnej ciągłej itp.),
  • rejestracja przejazdu samochodów przewożących towary niebezpieczne,
  • rejestracja pojazdów poruszających się po strefach ograniczonego dostępu.

                    Dzięki zainstalowaniu urządzeń o tak rozbudowanych funkcjach, zarządca drogi będzie mógł osiągnąć poprawę bezpieczeństwa poprzez prewencję oraz optymalną organizację ruchu. Podobne rozwiązania techniczne wprowadziły już niektóre miasta w Polce oraz są stosowane za granicą.

http://www.gdansk.pl/ue,1215,14755.html

26 listopad 2014
CCTV or surveillance operating on traffic road at nitht time

Tristar – zarządzanie i sterowanie ruchem drogowym

Tristar – to innowacyjny projekt zintegrowanych systemów inteligentnego zarządzania i sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który z założenia ma ułatwić i skracić czas przejazdu na terenie aglomeracji.
30 wrzesień 2014
Golden scales of justice, gavel and books on grey background

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014

Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r (...) straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.
13 maj 2014
KAMERY-NADZORU-DROGOWEGO

Wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego- kwestionowany przepis kodeksu wykroczeń jest zgodny z konstytucją!!

"...Z danych GUS oraz Komendy Głównej Policji wynika, że w porównaniu do 2003 r., w roku 2012, mimo 60% wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów, liczba wypadków drogowych, była niższa o 27%, liczba ludzi rannych spadła o 2,23 razy, a liczba ludzi zabitych zmniejszyła się o 2,63 razy.