Tristar – zarządzanie i sterowanie ruchem drogowym

Tristar – zarządzanie i sterowanie ruchem drogowym

CCTV or surveillance operating on traffic road at nitht time

Tristar – to innowacyjny projekt zintegrowanych systemów inteligentnego zarządzania i sterowania  ruchem drogowym w Trójmieście, który z założenia ma ułatwić i skracić czas przejazdu na terenie aglomeracji. Twórcami myśli przewodniej Tristara są naukowcy z Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz i dr inż. Jacek Oskarbski. W 2013 roku rozpoczęto budowę projektu, którego głównym wykonawcą została firma QUMAK. Podwykonawcą firmy QUMAK odpowiedzialnym za infrastrukturę związaną z rejestracją wykroczeń została firma SAFE Co Ltd. sp. z o.o., której szeregi skromnie zasililiśmy również my. W pierwszych etapach Tristar wdrożony został na głównej trasie i najważniejszych skrzyżowaniach, od południa Gdańska, przez Sopot, do północy Gdyni.

W ramach projektu na 58 skrzyżowaniach Trójmiasta położono setki metrów pętli indukcyjnych, postawiono kilkadziesiąt słupów i bramownic, na których powieszono kilkadziesiąt kamer i świateł podczerwieni. W ramach projektu zainstalowano wielofunkcyjne urządzenie rejestrujące, działające w oparciu o pętle indukcyjne wbudowane w nawierzchnię drogi oraz wielofunkcyjne kamery. Urządzenia te poza generalnymi założeniami funkcjonalności Tristara dotyczącymi rejestracji pojazdów niestosujących się do ograniczeń dotyczących dozwolonej prędkości oraz niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej, będą także posiadały możliwość rozbudowy o inne ciekawe funkcje takie jak:

  • detekcja przejazdu wszystkich pojazdów przejeżdżających w obie strony w celach statystycznych,
  • tworzenie statystyk pojazdów w oparciu o system ANPR (automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych),
  • analiza tzw. czarnej listy pojazdów,
  • rejestracja innych niebezpiecznych zachowań przy użyciu video-detekcji (zawracanie
    w niedozwolonym miejscu, przekraczanie linii podwójnej ciągłej itp.),
  • rejestracja przejazdu samochodów przewożących towary niebezpieczne,
  • rejestracja pojazdów poruszających się po strefach ograniczonego dostępu.

                    Dzięki zainstalowaniu urządzeń o tak rozbudowanych funkcjach, zarządca drogi będzie mógł osiągnąć poprawę bezpieczeństwa poprzez prewencję oraz optymalną organizację ruchu. Podobne rozwiązania techniczne wprowadziły już niektóre miasta w Polce oraz są stosowane za granicą.

http://www.gdansk.pl/ue,1215,14755.html