Wybudowany SZR – droga S5 odcinek 7

Wybudowany SZR – droga S5 odcinek 7

S5

Z końcem maja 2020, Duors z powodzeniem zakończył budowę Systemu Zarządzania Ruchem na drodze S5, odcinek 7. W ramach systemu zainstalowano:

- ponad 20 kamer stałopozycyjnych oraz obrotowych (PTZ);

- 12 tablic VMS;

- 6 tablic w technologi pryzmowej;

- 2 tablice informujące o zajętości na MOP;

- kilkadziesiąt pętli indukcyjnych;

- systemy zliczające pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z MOP;

- stację Meteorologiczną oraz CB;

- tymczasową serwerownię zlokalizowaną w izolowanej szafie teletechnicznej;

- 40 szaf różnych szaf teletechnicznych.