Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

lawyer_about
Poniżej prezentujemy Państwu link do strony Krajowej Rady Komendantów, na której jest dostępna treść wyroku sądowego dotyczącego wykroczenia polegającego na niewskazaniu sprawcy wykroczenia tj. za czyn z art. 96 § 3 k.w. Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku