Dofinansowanie w ramach NCBiR

Dofinansowanie w ramach NCBiR

logo_fundusz_europejski

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2017r., firma Duors Sp. z o.o.  podpisała umowę o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0242/17-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „Budowa bezinwazyjnych urządzeń do zdalnego badania zawartości par alkoholu w kabinach pojazdów”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie i budowa bezinwazyjnych urządzeń do zdalnego badania zawartości par alkoholu w kabinach pojazdów, które po wdrożeniu będą pełniły ważną funkcję w systemach nadzorczych dróg, w wyniku informowania odpowiednich służb, upoważnionych do kontroli ruchu drogowego o pojawieniu się pojazdu, co do którego istnieje poważne podejrzenie, że stężenie alkoholu prowadzącego pojazd przekracza dopuszczalne stężenie.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie technologii wykrywania par alkoholu w kabinach pojazdów pod postacią dwóch prototypów produktów: mobilnego oraz stacjonarnego urządzenia umożliwiającego zdalne wykrywanie par alkoholu etylowego w kabinie samochodu

Wartość projektu: 3 237 993,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 469 463,62 PLN